EDUKA

Barnehagen

Barnehagen ligger ved Slottsparken hvor barna liker å gå på tur. Barnehagen er åpen for alle barn fra 3 år.

Våre lærere er engasjerte og positive og jobber for å styrke barnas språkutvikling og muntlige ferdigheter, stimulere utforskertrangen og legger vekt på fysisk aktivitet og kreativ lek.

 

En barnehage for alle

Barna trenger ingen forkunnskaper. Undervisningen i barnehagen gis på fransk og lærerne gjør alt for at de ikke-fransktalende barna skal lykkes og trives.


Etter bare noen måneder tilegner de seg språket. Alle barna får norskopplæring av en norsktalende pedagog.

Våre undervisnings-metoder kombinerer det beste fra både fransk og norsk pedagogisk praksis

Barna får en harmonisk læring og utvikling. Læringen er lagt opp slik at de utvikler sine evner til å føle, handler, snakke, ta fantasien i bruk og utforske verden rundt seg.

Barna får individuell oppfølging og hvert barn har sitt eget evalueringshefte som viser barnets utvikling.

Lærere med fransk pedagogisk utdanning

Lærerne snakker fransk og engelsk eller norsk. De har en solid utdanning som gjør dem skikket til å gi barna muligheten til å utvikle sine akademiske, fysiske og kunstneriske ferdigheter. 


Barna kan fortsette sin skolegang i enten fransk, norsk eller internasjonal skole.

Barnehagen er godkjent både av franske og norske myndigheter. Oppholdsbetalingen er den samme som i andre Oslo-barnehager.

Nyheter fra barnehage

Tilbakemeldinger