Sikkerhet

INFORMASJON TIL FORELDRENE

Den franske skolen i Oslo er underlagt både norske og franske sikkerhetslover og regler.

Vi holder beredskapsøvelser regelmessig i løpet av året:

3 ulike typer øvelser finner sted:

 • Brannøvelser / 2 ganger i året, i september og i april
 • Beredskapsøvelse, lockdown-øvelse/ 1 gang i året, i oktober
 • Beredskapsøvelse, øvingsscenario: uønskede inntrengere 1 gang i året
Icone_incendie

Brannøvelsen består i å evakuere bygningene og samle alle på de fastsatte samlingspunktene i Oscars gate og Behrens gate for å gi rom for brannvesenet.

Lockdown-øvelse gjelder store hendelser som finner sted utenfor skolen og hvor befolkningen skal søke tilflukt. Det kan være ulykker, forurensning, meteorologiske årsaker osv. 

Icone_HP

Enten blir alarmen utløst av Oslo kommune, eller så ber Den franske ambassaden oss om at vi skal søke tilflukt i forbindelse med trusler mot det franske samfunnet.

Icone_Intrus

Alarmen som signaliserer uønskede inntrengere blir utløst dersom en stor trusselsituasjon blir oppdaget innenfor skolens område (angrep, inntrengning, elev, ansatt eller foreldre som truer sikkerheten ved skolen).

For hver av de tre øvelsene er det tre ulike signaler som høres på skolens område :

 • Brannalarmen er en høy, skingrende og kontinuering tone
 • Lockdown-alarmen er sivilforsvarets alarm og dersom det gjelder internt ved Den franske skolen i Oslo eller ved en øvelse, blir den etterfulgt av en vokal melding «dette er en melding om lockdown, vennligst gå til de angitte sonene». Meldingen er både på fransk og norsk.
 • Alarmen som settes i gang i situasjoner med uønsket inntrengning er av typen politisirene, etterfulgt av en vokal melding «dette er et varsel om inntrengere på skolens område, vennligst søk tilflukt i klasserommene».

Allerede fra skolestart er elevene er trent til disse øvelsene og vi har en protokoll med instrukser til elever, ansatte og til krisestaben som blir satt og som vil være i kontakt med ambassaden og norske myndigheter.

Alle beredskapsøvelsene gir elevene trygghet og lærerne er svært opptatt av hvordan elevene har det under øvelsene.

Et sikkerhetsutvalg settes på plass hvert år, som en del av skolerådet (Conseil d’établissement).
 
Ikke nøl med å stille spørsmål til foreldrerepresentantene via denne e-postadressen:
.

Instrukser til foreldrene i tilfelle utløsning av alarm

 • Gjenkjenne alarmsignalet

Signal gitt av sireneanlegg eller andre typer varslingsmetoder for varsling av befolkningen:

 • De norske signalene er de samme som i Frankrike
 • 3 signalserier (oppadgående og så nedadgående lydsignal)
 • Hver serie varer i 1 minutt og 41 sekunder
 • Det er et opphold på 5 sekunder mellom hver signalserie
Icone_Alarme

Ikke oppsøk katastrofeområdet

 • Søk tilflukt.
 • Lytt til radio   

Du kan lytte til informasjon som vil bli gitt via radio og TV fra de lokale, offentlige myndigheter NRK1 (digital)

 • Følg myndighetenes instrukser
DERSOM DU HØRER SIVILFORSVARETS SIRENER ELLER HVIS DU BEFINNER DEG I SKOLENS NÆRHET NÅR DU HØRER ÉN AV DISSE TRE ALARMENE
 • Ikke kom og hent

 

 • For å unngå å utsette barnet eller deg selv for fare      
 • En beredskapsplan for elevene er satt på plass på skolen
Icone_Enfant
 • Ikke ring – ikke kommuniser med sosiale medier
 • Ikke belast telefonsystemene
 • La disse være åpne slik at redningstjenestene kan organisere seg
 • Ta bare hensyn til informasjon fra lokale myndigheter, ambassaden eller skolen
 • Ikke legg ut informasjon på sosiale medier

Skolen vil ta kontakt med deg så snart det er mulig for å gi dere informasjon og instrukser via vanlige kanaler.