EDUKA

En unik skole i et internasjonalt nettverk

Den franske skolen i Oslo er tilknyttet AEFE (Direktoratet for fransk undervisning i utlandet) og er dermed en del av et nettverk som teller 492 skoler lokalisert i 137 ulike land.

En bilateral avtale ble undertegnet mellom Frankrike og Norge for å gi våre elever muligheten til å fortsette sin skolegang i norsk skole uansett klassetrinn. Det høye faglige nivået på elevene fra Den franske skolen gir dem mulighet til å komme inn på alle høyere studier etter endt videregående.

Den nye ledelsen ved skolen går inn for å gjennomføre Eurocampus-prosjektet som er en samlokalisering av Den franske skolen, Den tyske skolen og Blindern videregående skole. Dette vil gjelde de eldste elevene.

Dette flotte prosjektet vil gi elevene et internasjonalt miljø

AEFE er den offentlige operatøren som, under tilsyn av ministeren for Europa og utenrikssaker, koordinerer nettverket av franske utdanningsinstitusjoner i utlandet, ofte kjent som «franske videregående skoler».

Dette nettverket består av nesten 500 skoler godkjent i fellesskap av ministeren for nasjonal utdanning og Europa- og utenriksministeren.

Dette skolenettverket, unikt i verden, tilstede i 137 land, representerer en ressurs og en løftestang for Frankrikes innflytelse.