EDUKA

Kontaktinformasjon

(Post)adresse:

Skovveien 9 – 0257 Oslo – Norge

Skolen har to skoleporter, men elevene skal bruke porten på hjørnet av Oscars gate og Colbjørnsens gate.

Vulkan 11 – 0178 Oslo – Norvège

Transports

Parkering: Parkeringen ved skolen er regulert. For nærmere informasjon om parkering i Oslo: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/#gref.
Pr. i dag kan el-biler parkere gratis i hele sone 2300.

Bussholdeplasser, trikk eller T-bane: Solli, Niels Juels gate, Inkognitogata, Riddervolds plass, Nationaltheatret

  • Bus : 21, 30, 31
  • Trikk : 12, 13, 19
  • T-bane : 1, 2 , 3 , 4 , 5 (utgang ved Ibsens gate)

Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene av administrasjonen

Rektor for barneskolen/styrer for barnehagen

Sektretariatet

Skoleinspektør

  • Olivier CARDOT – 22 92 51 88 – cpe@lfo.noMobil : 485 172 49

Elevtjenesten

  • M Clarence CREPIN, Mme Margot DECHAUX, Mme Timothée DUPOUY, Mme Myriam FRICHET, Mme Jacqueline KRAMER, M Anthony BARDET, Mme Ludivine TOUSSAINT – 22 92 51 88 – viescol@lfo.noMobil : 469 23 36

Dersom du er utsatt for mobbing eller er vitne til mobbing, meld fra ! Send melding til: cecoute@lfo.no

(Ikke anonym e-post, men vi har taushetsplikt).

Skolesykepleier

Bydelen Helsesykepleier
Skovveien
Vulkan

Barneskolen

Ungdomsskolen og VOS

  • Coralie ANDRAU FOURNIER – 22 92 51 26 – cdi@lfo.no

Kommunikasjon- og markedsføringsansvarlig
Caroline BRAILLON – 93 07 43 97 – communication@lfo.no

Daglig leder

HR

  • Laetitia BIRKELAND & Laure MENDOLA – 22 92 51 22 – gest2@lfo.no

Lederassistent

Ansvarlig

  • Eva KOKOVINOS – 21 39 31 35 / 91 59 42 97 – aes@lfo.no

Karriereveileder

Trivselskoordinator