EDUKA

Den høye kvaliteten på undervisningen ved skolen og redukjon av skolepengene

Skolens ledelse og styret ved skolen har som mål at skolen skal være tilgjengelig for flest mulig. 

Skolepenger

Stipendier
  • Alle søsken i skolen (unntatt barnehagen) får reduksjon i skolepenger fra 2. barn (se betalingsreglementet).
  • Elever med fransk statsborgerskap kan, under visse betingelser, motta støtte fra den franske staten (skolestipend). Søknad til stipend kan lastes ned fra nettsiden til Den franske
  • Familiene til barnehageelever kan på visse vilkår dra nytte av inntektsbasert prisreduksjonsordning fra Oslo kommune. Familiene kan også benytte seg av søskenmoderasjon ordningen dersom de har to eller flere barn i barnehage, i Den franske skolens barnehage eller i en annen barnehage i Oslo kommune. Økonomiavdelingen sender ut informasjon om de ulike ordningene i begynnelsen av skoleåret.
  • Lånekassen (stipend): elever ved videregående trinn har mulighet til å søke om tilskudd til dekning av 85% av skolepengene (avgrenset til 85% av 145.000 Nok for skoleåret 2022-2023) og eventuelle andre stipend og lån.

Videregående elever kan søke om refusjon av 85 % av skolepengene (begrenset til kr 145 000 for skoleåret 2022-2023, jf.) og andre stipend gitt på visse vilkår fra Lânekassen.

Følg denne lenken for mer informasjon

SFO og leksehjelp

For elever fra 1. til og med 5. klasse tilbys det leksehjelp (SFO) etter ordinær skoletid og frem til klokken 16:55.

Pris for 2022-2023 :  

5 dager/ uken

18 000 NOK

Pris for 2023-2024 :  

5 dager / uken

19 800 NOK (CP og CE1)

18 720 NOK (CE2, CM1, CM2)

 

Denne informasjonen er ikke juridisk bindende. Bare skolens betalingsreglement er bindende. Familiene forplikter seg til å overholde betingelsene i reglementet ved innmelding av barnet. Betalingsreglementet inneholder all informasjon om andre kostnader og mulig støtte.