EDUKA

AKTIVITETER ETTER SKOLETID OG I FERIENE

Foreningen for fritidsaktivitetene, AES (association des activités extra-scolaires)

AES er en forening bestående av frivillige foreldre som sammen med Eva Kokovinos organiserer aktiviteter for barna.

Aktiviteter etter ordinær skoletid

Hvert år tilbys et stort utvalg av aktiviteter på fransk eller norsk. Mer enn 300 elever fra siste år i barnehagen og opp til 7. klasse deltar. De fleste av aktivitetene finner sted på skolen (aktivitetene er betalende og organiseres av AES-komiteen). Disse blir selvsagt arrangert etter de til en hver tid gjeldende COVID-retningslinjene.

Aktiviteter i skoleferiene

Aktivitetene blir arrangert rundt et tema som bestemmer hovedaktivitetene. Aktivitetene varierer fra den ene dagen til den andre med sport, kultur og håndverk. De finner sted på skolen i skoleferiene:

  • Barnehagen (maternelle) på gult nivå: barna blir tatt hånd om fra mandag til fredag mellom 8:15-16:25 eller 8:30 – 16:45 (dette er inkludert i skolepengene og blir organisert av skolen).
  • Ferieklubben (fra 1. – 5. klasse) på gult nivå: Tilbudet gjelder fra mandag – fredag mellom klokken 8:30 og 16:30 (aktivitetene er betalende og organisert av AES)
  • Kurs (5., 6. og 7. klasse) blir arrangert i skoleferiene. Det blir holdt kurs i klatring, ski og skateboard samt formingskurs som f.eks. bokbinding (aktivitetene er betalende og blir organisert av AES). 

AES communiserer via gratisappen SPOND. All informasjon om ferieklubben og AES blir kommunisert via denne appen.