EDUKA

Skolebibliotekene

Bibliotekene (BCD – Bibliothèque Centre Documentaire – for barnehagen og barneskolen, CDI – Centre de Documentation et d’Information) for ungdomstrinnet og videregående) er hyggelige arenaer for lesing og samtaler rundt bøker. Her er elevene velkomne alle dager, også i frikvarterene.

De kan låne bøker på fransk, norsk eller engelsk eller benytte seg av på dem på stedet. 

Bli kjent med CDIs blogg

Denne bloggen er deres! Ungdomsskoleelever, elever på VGS, lærere og besøkende. Vi samler oss rundt ett tema: nemlig lesing og skriving. Kreativiteten gjør oss til levende mennesker. Og ordene har ingen interesse dersom de ikke deles.

                                               Coralie Andrau Fournier

Bli kjent med bloggen ved å klikke på lenken under

Bli kjent med BCDs blogg

Velkommen til biblioteket for barnehagen og barneskolen som  elsker bokslukere!

Mathilde Berger

Bli kjent med bloggen ved å klikke på lenken under