EDUKA

PRESENTASJON

Den franske skolen i Oslo tar imot elever fra barnehagen til og med videregående og er en internasjonal skole åpen for alle fransktalende og ikke fransktalende elever.

Den franske skolen i Oslo følger de offisielle franske læreplanene. Gitt sin kulturelle og geografiske særegenhet, har skolen i tillegg integrert tilpassinger i sine læreplaner. Vekten er lagt på opplæringen av flere språk og ulike prosjekter av både kunstnerisk, kulturell, språklig og vitenskapelig art.

Franske læreplaner og en tilpassing til det norske skolesystemet

Skolen ligger sentralt til i hjertet av Oslo og har pr. i dag omlag 600 elever i alderen 3 til 18 år. Elevene som er i alderen 3 til 18 år representerer rundt 50 ulike nasjonaliteter utvikler seg daglig i et multikulturelt miljø og har dermed muligheten til å oppdage mangfold.

En pedagogikk som legger vekt på gode faglige resultater og trivsel

Elevene ved skolen vår oppnår flotte resultater, både på nasjonale og internasjonale eksamener. Dette er et resultat av flere faktorer: undervisningsmetodene, lærernes profesjonalitet og profil og et redusert antall elever i klassene. I tillegg til de pedagogiske læreplanene har vi satt på plass et eget trivselsprogram.

 

En unik skole i et internasjonalt nettverk.

Skolen ble grunnlagt i 1961 og er godkjent av Det franske kunnskapsdepartementet og norske myndigheter. Den franske skolen i Oslo er tilknyttet til Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger – Direktoratet for fransk undervisning i utlandet – og er dermed en del av et skolenettverk bestående av 492 skoler fordelt på 137 land. På denne måten har elevene muligheten til å fortsette sin skolegang enten i Frankrike, Norge og ellers i verden.

Under en felles pressekonferanse som fant sted den 18. februar 2018, takket Frankrikes president, Emmanuel Macron, statsminister Erna Solberg for den betydelige støtten den norske stat har gitt Den franske skolen i Oslo. [05:25 i videoen]