EDUKA

Innmelding 2023 - 2024

Registreringen på Eduka åpner 20. januar kl 17.00.

Hvert år har vi gleden av å ta imot mer enn 680 elever på skolen vår. De er i alderen fra 3 til 18 år og utvikler seg daglig i et flerkulturelt miljø hvor de blir kjent med mangfoldet og lærer å snakke minst 4 språk. Det å beherske flere språk og ha kjennskap til ulike kulturer er kjernen i vårt pedagogiske prosjekt. 

Skolen følger de franske undervisningsplanene, men er godkjent av norske utdanningsmyndigheter. Våre elever scorer høyt i alle de norske nasjonale prøvene. Den franske skolen er åpen for alle.

Under vil du finne mer detaljert informasjon om søknadsprosessen til Den franske skolen i Oslo.

Barnehagen søknader for
skoleåret 2023-2024

Det kan søkes plass for alle barn, også de som er bosatt utenfor Oslo og de som ikke kan fransk fra før. De som ikke snakker fransk når de starter hos oss i barnehagen vil lære språket i løpet av noen måneder.

Oslo kommune har satt søknadsfristen til barnehagen til       1. mars, men vi tar imot barn gjennom hele året. Hvis ankomstdatoen til Norge ikke passer med vår skolekalender, ber vi deg kontakt med oss for informasjon om løpende opptak.

Barnetrinnet

ecole@lfo.no I (+47) 22 92 51 24

Barneskolen, ungdomsskolen Og VGS Søknader for skoleåret 2023-2024

Barneskolen fra (5 til 11 år), ungdomsskolen og VGS (fra 12 til 18 år) er åpne for alle motiverte elever som har et tilstrekkelig faglig nivå til å følge undervisningen på fransk. Hvis eleven ikke behersker fransk, vil en særskilt oppfølging bli satt på plass.

Påmeldingsfasen innledes med forhåndspåmelding. Dette medfører administrasjonskostnader (kr 2500), som betales direkte ved sending av filen.

Vi begynner å behandle de ferdig utfylte søknadene fra mars måned. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader vil forsinke prosessen. Opptaksbrev sendes ut fortløpende. Innmeldingen er endelige bekreftet når depositumet (2600 NOK) og innmeldingsavgiften (2500 NOK) er betalt.

Vi tar imot elever gjennom hele skoleåret. Hvis ankomstdatoen til Norge ikke passer med vår skolekalender, ber vi om at du kontakter oss for informasjon om løpende opptak.

Sekretariatet for barneskolen

ecole@lfo.no I (+47) 22 92 51 24


Sekretariatet for ungdomsskolen og videregående

secretariat@lfo.no I (+47) 22 92 51 20

Gjeninnmelding for barneskolen, ungdomsskolen og VGS
skoleåret 2023-2024

Foreldrene vil bli kontaktet av skolen med informasjon om gjeninnmeldingen.

Fristen for gjeninnmelding er satt til 10. februar 2023 for å sikre skoleplass til elevene som allerede har plass hos oss.

Opptakskriterier for
Den franske skolen i Oslo

I prinsippet kan alle søke om plass ved Den franske skolen i Oslo.

Dersom det viser seg at det er flere søkere enn ledige plasser, gjelder nedenstående opptakskriterier i følgende rekkefølge:

  1. Barn som allerede er elever ved Den franske skolen i Oslo og som overholder både intern- og betalingsreglementet.
  2. Barn med fransk statsborgerskap
  3. Barn som har fulgt skolegangen i det franske utdannigssystemet
  4. Barn av AEFE-ansatte ved Den franske skolen i Oslo
  5. Barn som har søsken ved Den franske skolen i Oslo
  6. Datoen for førstegangs søknad
  • Opptak av elever som kommer fra et annet skolesystem vil være basert på elevens resultater. Disse kan bli bedt om å ta en test for å forsikre seg om at de vil kunne tilpasse seg det franske systemet.
  • Opptak av elever som ikke behersker fransk er betinget av påmelding til et undervisningsopplegg tilpasset denne elevgruppen (betaling kommer i tillegg til ordinære skolepenger). Det blir i tillegg satt på plass oppfølging av eleven i henhold til en fastsatt protokoll.
  • Opptakskomiteen møtes i april for å plassere elevene på venteliste.
  • Skolen forbeholder seg retten til å vurdere særskilte tilfeller.

Vedtatt av skolens styre den 25. mars 2019.