EDUKA

De faglige resultatene

En pedagogikk som legger vekt på gode faglige resultater og trivsel

Skolens lærere er alle engasjerte i elevene og arbeider daglig for at elevene skal utvikle sine naturlige evner. De har høy faglig kompetanse slik at de kan gi alle elevene muligheten til å utvikle sine faglige, fysiske og kunstneriske ferdigheter optimalt.

Både i løpet av skoledagen og som en del av tilbudet i aktivitetsskolen, har skolen et bredt spekter av fysiske, sportslige og kunstneriske aktiviteter som gir elevene mulighet til utfoldelse og trivsel.

Skolen har høy kvalitet på undervisningen som foregår i mindre klasser. Den franske skolen i Oslo oppnådde en andre plass i en studie utført av SSB (1). Dette er resultatet av kvaliteten på skolens undervisningsmetoder og de svært gode resultatene elevene våre oppnår så vel på franske som på norske eksamener.

De faglige resultatene

Avgangseksamen for videregående 2022:
100% av elevene besto eksamen
og 91% av dem med utmerkelse.
Hele 28% av elevene oppnådde den høyeste utmerkelsen «svært godt»
100%
Avgangseksamen for videregående 2021:
100% av elevene besto eksamen
og 96% av dem med utmerkelse.
Hele 38% av elevene oppnådde den høyeste utmerkelsen «svært godt»
100%
Ungdomsskoleeksamen 2022:
100% av elevene besto eksamen
100%
Ungdomsskoleeksamen 2021:
95% av elevene besto eksamen
95%
Nasjonale prøver 2022 - 2023
5. trinn
(CM2)
Anglais
0

moyenne nationale : 50
2021 : 58

8. trinn
(4ème)
Anglais
0

moyenne nationale : 50
2021 : 58

8. trinn
(4ème)
Mathématiques
0

moyenne nationale : 50
2021 : 50

9. trinn
(3ème)
Norvégien
0

moyenne nationale : 55
2021 : 54

9. trinn
(3ème)
Mathématiques
0

moyenne nationale : 54
2021: 58

Nasjonale prøver 2020 - 2021
5. trinn
(CM2)
Anglais
0

moyenne nationale : 50

8. trinn
(4ème)
Anglais
0

moyenne nationale : 50

8. trinn
(4ème)
Mathématiques
0

moyenne nationale : 50

9. trinn
(3ème)
Norvégien
0

moyenne nationale : 54

9. trinn
(3ème)
Mathématiques
0

moyenne nationale : 54

Nasjonale prøver 2019
5. trinn
Engelsk
0

landsgjennomsnittet var 50

8. trinn
Engelsk
0

landsgjennomsnittet var 50

8. trinn
Matematikk
0

landsgjennomsnittet var 50

9. trinn
Norsk
0

landsgjennomsnittet var 54

9. trinn
Matematikk
0

landsgjennomsnittet var 54

Nasjonale prøver 2018
5. trinn
Engelsk
0

landsgjennomsnittet var 50

8. trinn
Engelsk
0

landsgjennomsnittet var 52

8. trinn
Matematikk
0

landsgjennomsnittet var 51

9. trinn
Norsk
0

landsgjennomsnittet var 54

9. trinn
Matematikk
0

landsgjennomsnittet var 55

Tidligere elever

Elevene ved Den franske skolen i Oslo fortsetter sine studier ved de beste universitetene i Frankrike, Norge og ellers i verden. Av 2017-kullet ble de tatt opp ved disse utdanningsinstitusjonene:

I Frankrike:

  • Toårige forberedelsesutdanninger til selektive høyskolestudier: Louis le Grand, Sainte-Geneviève og i Strasbourg
  • Université de Lyon III Jean Moulin
  • Collège universitaire de Sciences Po (statsvitenskap)
En Norvège : 
  • NTNU Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
  • Filière médecine à UiO (Universitetet i Oslo)
  • Grande école d’Architecture d’Oslo (Arkitektur- og Designhøyskolen)

Andre land:

  • McGill University i Canada
  • Imperial College London
  • Universitetet i Barcelona
© Mentz Indergaard/NTNU Info
© Sciences Po campus de Paris
Martin Argyroglo
© Imperial college London - Dalby Court, South Kensington Campus - night scene
Den franske skolen i Oslo kom på en delt andreplass blant alle skolene i Norge for aldersgruppen 10 – 13 år i en SSB-rapport​

(1) Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført en undersøkelse blant alle grunnskolene i Norge. Den tar for seg hvor mye hver skole bidrar til elevenes læring. Undersøkelsen baserer seg på resultater fra nasjonale prøver og eksamener mellom 2010 og 2015 (jfr. http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvor-mye-bidrar-skoler-til-elevers-laering).

Den Franske Skolen i Oslo oppnår en god plassering: med en score på 3,9/6, på 5. til 7. trinn, og kommer på en delt andreplass blant alle skolene i Norge bak Den tyske skolen i Oslo.

Med disse resultatene ligger vi i teten så vel i Oslo som på landsbasis. Nærmere informasjon om rapporten finner du her: