DELE

Den franske skolen i Oslo er nå det første eksamenssenteret for DELE i Norge

(Diplomas de Español como Lengua Extranjera).

Kandidatene kan avlegge eksamen på nivå B1, B2 og A2/B1E.

Formulario preinscripción/ Påmeldingsskjema
Para enviar su formulario / Sende skjemaet

N.B: El candidato deberá enviar el formulario de preinscripción debidamente completado y proceder al pago del examen en el debido plazo. Después de haber procedido al pago de la factura emitida por el centro de examen y después de que se haya verificado la identificación del candidato, se le podrá otorgar el resguardo de inscripción al examen. 

Kandidaten må sende inn det nøye utfylte påmeldingsskjemaet og betale i tide. Etter mottatt betaling og verifisering av kontaktinformasjonen, vil du motta bekreftelse på påmeldingen.

Precio del examen / Pris for de ulike eksamenene

DELE A2: 1.254 NOK  

DELE B1 y DELE Escolar A2/B1: 1.434 NOK  

DELE B2: 1.759 NOK 

N.B: EL LFO es un reciente centro de examen, por ende en la convocatoria de otoño 2021, los futuros candidatos podrán presentarse a los siguientes niveles A1+A2/B1 escolar, B1, B2.

Den franske skolen i Oslo er et nytt eksamenssenter. Derfor vil det for høsten 2021 bare tilbys eksamen på nivå A1, A2/B1, B1, B2. For andre spørsmål vennligst ta kontakt med senteret:

En caso de duda se ruega a los futuros candidatos contactar el centro / En cas de doute, les futurs candidats sont priés de contacter le centre :