FORBEREDE SKOLESTART HØSTEN 2020​

Alle ansatte på Den franske skolen i Oslo gleder seg til å se dere igjen til skolestart som finner sted onsdag 26. august.

Vi håper alle at både store og små har hatt en fin sommer i denne litt spesielle situasjonen slik at vi kan begynne dette nye kapittelet under best mulige forhold!

Første skoledager for de minste I barnehagen

Første dag for elever

1.Garderie (SFO) om morgenen : på grunn av smittevernssituasjonen, vil garderie/SFO mellom kl. 07.45 og 08.15 være reservert for barn av foreldre som innehar yrker med kritiske samfunnsfunksjoner (påmelding pr. email til ecole@lfo.no ; svar sendes fra den 19. august 2020).

Bortsett fra første skoledag, vil foreldrene ha mulighet til å levere barna til «garderie» kl. 08.15. De vil bli tatt imot av en ansatt fra lærerstaben ved inngangsporten.

2. Timeplan for skolestart per aldersgruppe :

De minste (PS) – Barn født i 2017

 • Onsdag 26. august: oppmøte kl.09.00 – avslutning kl. 11.00
 • Torsdag 27. august: oppmøte kl. 09.00 – avslutning kl. 13.00 (spisepause på skolen)
 • Fredag 28. august: oppmøte kl. 09.00 – avslutning kl. 14.45 (spisepause og hvilestund på skolen)
De mellomste (MS) – Barn født i 2016
 • Onsdag 26. august: skolestart kl. 10.00. Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Torsdag 27. august: skolestart kl. 08.40 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Fredag 28. august: skolestart kl. 08.40 – Avslutning av skoledagen kl.14.45 (spisepause på skolen)

De største (GS) – Barn født i 2015 

 • Onsdag 26. august: skolestart kl. 08.30 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Torsdag 27. august: skolestart kl. 08.30 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Fredag 28. august: skolestart kl. 08.30 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)

3.Garderie (SFO) på ettermiddagen: barna i barnehagen vil kunne benytte « garderie » på ettermiddag, tilbudet er inkludert i skolepengene. «Garderie » starter kl 14.45 og slutter kl. 16.45.

De minste

 • Onsdag 26. august : ikke garderie
 • Torsdag 27. august : ikke garderie
 • Fredag 28. august : 14.45-16.45 på forespørsel

* Per email til ecole@lfo.no (svar fra 19. august 2020)

De mellomste 

 • Onsdag 26. august: kl. 14.45-16.45
 • Torsdag 27. august: kl. 14.45-16.45
 • Fredag 28. august: kl. 14.45-16.45

De største 

 • Onsdag 26. august: kl. 14.45-16.45
 • Torsdag 27. august: kl. 14.45-16.45
 • Fredag 28. august: kl. 14.45-16.45

Første skoledager for barneskolen​

Inngang fra Skovveien: for elever med etternavn som begynner med bokstaver fra A til og med L. Det vil bli hengt opp informasjon.

Inngang fra Oscars gate: for elever med etternavn som begynner med bokstaver fra M til og med Å.

Det vil bli hengt opp informasjon.

Første dag for elever

Onsdag 26. August – Opprop av elevene (i skolegården)

Nivå

Tidspunkt

CP

 Skolestart klokken 08 :20

(Frem til oppropet kan elevene bli fulgt av én forelder)

Skoledagens slutt klokken 14 :35 (utgang Skovveien)

SFO slutt klokken 16 :45 (utgang Skovveien)

CE1

Skolestart klokken 08 :40

Skoledagens slutt klokken 14:45 (Utgang Oscars gate)

SFO-slutt klokken 16 :55 (Utgang Oscars gate)

CE2

Skolestart klokken 09 :00

Skoledagens slutt klokken 14 :45 (Utgang Skovveien)

SFO-slutt klokken 16 :55 (Utgang Skovveien)

CM1 

Skolestart klokken 09:20

Skoledagens slutt klokken 14 :55 (Utgang Oscars gate)

SFO-slutt klokken 17 :05 (Utgang Oscars gate)

CM2

Skolestart klokken 09 :40

Skoledagens slutt klokken 14 :55 (Utgang Skovveien)

SFO-slutt klokken 17:05 (Utgang Skovveien)

Første skoledager for de store (ungdomsskole og videregående skole)

Første dag for elever​

Elevene vil bli tatt imot ved den store porten i Oscars gate til følgende tidspunkter:

Klokkeslett

Klasse

Kontaktlærer

Skoledagens slutt

10:00

6E

Mme Monceyron et M. Terral

12 :30

10 :15

5E

Mme Lasserre et Mme Lebrun

12 :30

10 :30

4E

M. Fournier et M. Jaumouillé

12 :30

10 :45

3E

Mme Rauzier et M. Daram

12 :30

13 :00

Seconde

M. Laurent et Mme Del Giudice

15:00

13 :15

Première

M. Walger et Mme Jay

15 :00

13 :30

Terminale

M. Aunaas

15 :00

 • Vi ber dere være vennlige å overholde disse tidspunktene slik at vi unngår trengsel.
 • Det er også viktig å gå hver til sitt etter endt skoledag for å unngå samlinger.
 • Elevene må unngå kontakt og holde sosial avstand.
 • Hendene skal desinfiseres ved inngangen til skolebygget.
 • Kontaktlærerne vil ta imot elevene og dele ut timeplaner og gi diverse informasjon samt dele ut skolemateriell.
 • Elevene skal vaske pulten og stolen før de forlater skolen.
 • Elevene må ta med seg en hengelås til skapet sitt.

PÅMINNELSE : Bruk av mobiltelefon er forbudt inne på skolens område.

Ungdomsskolen-videregående skole benytter Pronote som kommunikasjonskanal, denne vil være tilgjengelig i løpet av de nærmeste ukene. Dere vil bli informert om dette pr. brev.

Accès

 • Elevene følger den normale timeplanen
 • En klasse tilsvarer en kohort, elevene på samme nivå kan samarbeide (språkgrupper, valgfag, linjefag)
 • Hver klasse har et eget klasserom og hver elev har sin egen pult.
 • Enkelte fag vil bli undervist i spesialrom og håndvask er obligatorisk både før og etter timen.
 • Elevene i VG1 og VG2 vil ha sine faste klasserom i lokalene til Institut français. De skal komme seg frem og tilbake på egenhånd. Elevene i VG3 kan også måtte alternere mellom de to stedene.
 • Elevene må møte opp presis mellom klokken 08:15 og 08:30. Adkomst skjer via den store porten og håndvask med antibac er obligatorisk før man går inn i skolebygget. Elevene går deretter direkte opp i klasserommene i henhold til timeplanen. Det er ikke tillatt å oppholde seg i skolegården eller oppholde seg i korridorene mellom disse klokkeslettene.
 • Det er obligatorisk å vaske hendene både før og etter måltid og etter hvert toalettbesøk.
 • Elevene skal vaske pultene sine etter måltidet og ved skoledagens slutt sammen med læreren de har i den siste timen for dagen.
 • De valgfrie aktivitetene (les ateliers) vil for tiden ikke finne sted (med unntak av forberedelser til Cambridge-testen).
 • Elevene i 3ème (9. klasse) vil kunne forlate skolen i frikvarteret som finner sted mellom 10:20-10:40 og i spisepausen (12:30 – 13:15).
 • Matpakkene må være klare til å spises uten at de trenger å bli oppvarmet og uten bruk av bestikk.
 • Det er tillatt å bruke skapene, disse er inndelt i 4 soner (6., 7., 8. og 9. klasse). Vær så rask som mulig når du henter/setter fra deg ting. Det er kun tillatt å bruke skapene om morgenen (8:15 – 8:30), i storefri (12:30 – 13:15) og ved skoledagens slutt. Det er ikke tillatt å bruke skapene utenom disse tidspunktene.
 •