Forberede skolestart høsten 2021

Alle ansatte på Den franske skolen i Oslo gleder seg til å se dere igjen til skolestart som finner sted onsdag 25. august.

tråd med det som ble besluttet da vi tok avskjed før sommerferien i slutten av juni, kan vi nå gi dere konkret informasjon om skolestart i samsvar med beslutningene tatt av helsemyndighetene angående smittevern. 

Skolene kan starte opp igjen på grønt farenivå, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at kravene til smittevern må skjerpes.  

I Oslo er smittesituasjonen under kontroll, slik at vi kan åpne opp igjen på grønt farenivå, til glede for alle.  

På grønt farenivå vil skolehverdagen foregå omtrent som normalt, men det gjelder fremdeles å følge følgende smittevernstiltak: 

 • Ingen som er syk må møte opp på skolen, selv med lettere symptomer. 
 • Det er viktig å overholde anbefalt avstand til andre, så langt dette lar seg gjøre. 
 • Det er viktig å holde god håndhygiene og å vaske overflater godt. 

Vi har selvsagt lagt beredskapsplaner for avvikling av skoledriften på gult og rødt farenivå i tilfelle det blir nødvendig. 

 • Elever som har vært i kontakt med smittede kan teste seg i stedet for å forbli i karantene, noe som gjør at vi kan unngå de lange karanteneperiodene som ble pålagt klassene i fjor.  
 • De elevene det gjelder vil bli kontaktet og få oppfølging av lokale helsemyndigheter. 

Her kommer informasjon angående første skoledag og timeplan for klassene på hvert klassetrinn. 

Barnehageklassene

Adkomst for elevene

Adkomst til barnehagen skjer via inngangen ved krysset Behren’s gate – Oscars gate. Det vil bli hengt opp informasjon som guider dere.

1.Starttidspunkter i henhold til trinn:

Petite Section (PS)

Barn født 2017

 • Onsdag 26. august: oppmøte kl.09.00 – avslutning kl. 11.00
 • Torsdag 27. august: oppmøte kl. 09.00 – avslutning kl. 13.00 (spisepause på skolen)
 • Fredag 28. august: oppmøte kl. 09.00 – avslutning kl. 14.45 (spisepause og hvilestund på skolen)

Moyenne Section (MS)  Barn født 2016

 • Onsdag 26. august: skolestart kl. 10.00. Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Torsdag 27. august: skolestart kl. 08.40 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Fredag 28. august: skolestart kl. 08.40 – Avslutning av skoledagen kl.14.45 (spisepause på skolen)

Grande Section (GS) 

Barn født 2015

 • Onsdag 26. august: skolestart kl. 08.30 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Torsdag 27. august: skolestart kl. 08.30 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)
 • Fredag 28. august: skolestart kl. 08.30 – Avslutning av skoledagen kl. 14.45 (spisepause på skolen)

 

2.Garderie (SFO) om morgenen : på grunn av smittevernssituasjonen, vil garderie/SFO mellom kl. 07.45 og 08.15 være reservert for barn av foreldre som innehar yrker med kritiske samfunnsfunksjoner (påmelding pr. email til ecole@lfo.no ; svar sendes fra den 19. august 2020).

Bortsett fra første skoledag, vil foreldrene ha mulighet til å levere barna til «garderie» kl. 08.15. De vil bli tatt imot av en ansatt fra lærerstaben ved inngangsporten.

 

 1. Garderie (SFO) på ettermiddagen: barna i barnehagen vil kunne benytte « garderie » på ettermiddag, tilbudet er inkludert i skolepengene. «Garderie » starter kl 14.45 og slutter kl. 16.45.

Petite section

 • Onsdag 26. august : ikke garderie
 • Torsdag 27. august : ikke garderie
 • Fredag 28. august : 14.45-16.45 på forespørsel*

* På email til ecole@lfo.no (svar sendes fra den 19. august 2020)

Moyenne section

 • Onsdag 26. august: kl. 14.45-16.45
 • Torsdag 27. august: kl. 14.45-16.45
 • Fredag 28. august: kl. 14.45-16.45

Grande section

 • Onsdag 26. august: kl. 14.45-16.45
 • Torsdag 27. august: kl. 14.45-16.45
 • Fredag 28. august: kl. 14.45-16.45

 

Den aktuelle covidsituasjonen og smitteverntiltakene som er innført ved skolen, gjorde det ikke mulig å organisere et informasjonsmøte i juni-måned. Under finner dere generell informasjon for å forberede skolestart:

 • Skoletidene vil bli definert etter gjeldende nivå for smittevernstiltak. Vi er for tiden på gult nivå.
 • Det er viktig at tidene blir overholdt (ved ankomst om morgenen, skoleslutt, garderie/SFO, étude/lekselesning), dette både for barnets trivsel og for lærerens pedagogiske organisering.
 • I barnehagen vil barna ha 3 ansatte i hver klasse: 1 lærer og 2 assistenter.
 • Det er ikke kantine eller matservering ved skolen. Vennligst ha med matpakke til barnet deres (mat i lufttett beholder). Måltidene vil bli inntatt i klasserommet og med barnehageassister eller skoleassistenter til stede. Vi disponerer ikke kjøleskap eller kjøkken: det er derfor ikke mulig å varme opp mat som blir tatt med til skolen.
 • Vær vennlig å ikke medbringe tåteflaske. De trenger bare å ta med en drikkeflaske/termoflaske (vanlig type som barnet kjenner og kan bruke) med vann (ikke melk, juice eller smoothie).
 • Tåtesmokk er tillatt i begynnelsen av skoleåret, men det anbefales at dette ikke brukes (eventuelt bare for hvilestunden). Dette gjelder også kosedyr. Disse retningslinjene kan tilpasses og oppdateres i henhold til hvilket smittevernsnivå skolen befinner seg i ved skolestart.
 • Vennligst ha med komplett skift (undertøy, sokker, t-skjorte og bukse) i tilfelle et «toalett-uhell»
 • Ha med komplett regntøy (bukse, jakke og støvler) og en liten sekk som barnet kan bruke til å oppbevare sine saker.

 

Barnetrinnet

Adkomst for elevene

Inngang fra Skovveien: for elever med etternavn som begynner med bokstaver fra A til og med L. Det vil bli hengt opp informasjon.

Inngang fra Oscars gate: for elever med etternavn som begynner med bokstaver fra M til og med Å.

Det vil bli hengt opp informasjon.

Onsdag 26. August – Opprop av elevene (i skolegården)

Klasse

Tidspunkt

CP

1.     klasse

 Skolestart klokken 08 :20

(Frem til oppropet kan elevene bli fulgt av én forelder)

Skoledagens slutt klokken 14 :35 (utgang Skovveien)

SFO slutt klokken 16 :45 (utgang Skovveien)

CE1

2.     klasse

Skolestart klokken 08 :40

Skoledagens slutt klokken 14:45 (Utgang Oscars gate)

SFO-slutt klokken 16 :55 (Utgang Oscars gate)

CE2

3.     klasse

Skolestart klokken 09 :00

Skoledagens slutt klokken 14 :45 (Utgang Skovveien)

SFO-slutt klokken 16 :55 (Utgang Skovveien)

CM1 

4.     klasse

Skolestart klokken 09:20

Skoledagens slutt klokken 14 :55 (Utgang Oscars gate)

SFO-slutt klokken 17 :05 (Utgang Oscars gate)

CM2

Skolestart klokken 09 :40

Skoledagens slutt klokken 14 :55 (Utgang Skovveien)

SFO-slutt klokken 17:05 (Utgang Skovveien)

Premiers jours de classe pour les grands I collège et lycée

Elevene vil bli tatt imot ved den store porten i Oscars gate til følgende tidspunkter:

Klokkeslett

Klasse

Kontaktlærer

Skoledagens slutt

10:00

6E

Mme Monceyron et M. Terral

12 :30

10 :15

5E

Mme Lasserre et Mme Lebrun

12 :30

10 :30

4E

M. Fournier et M. Jaumouillé

12 :30

10 :45

3E

Mme Rauzier et M. Daram

12 :30

13 :00

Seconde

M. Laurent et Mme Del Giudice

15:00

13 :15

Première

M. Walger et Mme Jay

15 :00

13 :30

Terminale

M. Aunaas

15 :00

Beskrivelse av gult nivå på ungdomstrinnet og videregående

 • Elevene følger den normale timeplanen
 • En klasse tilsvarer en kohort, elevene på samme nivå kan samarbeide (språkgrupper, valgfag, linjefag)
 • Hver klasse har et eget klasserom og hver elev har sin egen pult.
 • Enkelte fag vil bli undervist i spesialrom og håndvask er obligatorisk både før og etter timen.
 • Elevene i VG1 og VG2 vil ha sine faste klasserom i lokalene til Institut français. De skal komme seg frem og tilbake på egenhånd. Elevene i VG3 kan også måtte alternere mellom de to stedene.
 • Elevene må møte opp presis mellom klokken 08:15 og 08:30. Adkomst skjer via den store porten og håndvask med antibac er obligatorisk før man går inn i skolebygget. Elevene går deretter direkte opp i klasserommene i henhold til timeplanen. Det er ikke tillatt å oppholde seg i skolegården eller oppholde seg i korridorene mellom disse klokkeslettene.
 • Det er obligatorisk å vaske hendene både før og etter måltid og etter hvert toalettbesøk.
 • Elevene skal vaske pultene sine etter måltidet og ved skoledagens slutt sammen med læreren de har i den siste timen for dagen.
 • De valgfrie aktivitetene (les ateliers) vil for tiden ikke finne sted (med unntak av forberedelser til Cambridge-testen).
 • Elevene i 3ème (9. klasse) vil kunne forlate skolen i frikvarteret som finner sted mellom 10:20-10:40 og i spisepausen (12:30 – 13:15).
 • Matpakkene må være klare til å spises uten at de trenger å bli oppvarmet og uten bruk av bestikk.
 • Det er tillatt å bruke skapene, disse er inndelt i 4 soner (6., 7., 8. og 9. klasse). Vær så rask som mulig når du henter/setter fra deg ting. Det er kun tillatt å bruke skapene om morgenen (8:15 – 8:30), i storefri (12:30 – 13:15) og ved skoledagens slutt. Det er ikke tillatt å bruke skapene utenom disse tidspunktene.
 •