EDUKA

Hvordan søke opptak

Skoleår 2022-2023

Finner du ikke informasjonen du leter etter? Spør oss!

Barnehagen, barneskolen

ecole@lfo.no | (+47) 22 92 51 24

Ungdomskole, VGS

secretariat@lfo.no | (+47) 22 92 51 20

Søknad til Barnehagen

Søknadsfrist for hovedopptak 1. mars i inneværende år

 • Opptakskriterier for barnehagen
 1. Det kan søkes plass for alle barn, også de som er bosatt utenfor Oslo og de som ikke kan fransk fra før.
 2. Barnet skal være i det året det fyller 3 år:
 • Fra det har fylt 3 år
 • Fra oppstart i august for barna som fyller 3 år mellom august og desember i det aktuelle året
 • Barnet må være tørt og kan ikke bruke bleier
 • Oppholdsbetaling
 1. Se INNMELDING -> Betalingsreglement 
 2. Oppholdstid i barnehagen
 3. Barna blir tatt imot fra klokken 07:45 hver morgen
 4. Kjernetiden varer fra klokken 08:30 frem til 14:45, 14:30 på fredager.

Barna blir tatt imot av pedagogene klokken 08:30 og blir hentet av foreldrene (eller av en person hvis identitet er blitt gitt skriftlig til skolen) fra klokken 14:45 og 14:30 på fredager.

 1. Garderie (tilsvarende SFO for barnehagen) er åpen umiddelbart etter at kjernetiden er slutt og frem til kl. 16:45 alle dager.
 2. I feriene tar barnehagen imot barna på de dagene som er merket med JE i kalenderen.
 3. NB! Datoene for skoleferiene og barnehagen (i ferieperiodene) blir publisert i løpet av april måned.
Læreplanen for barnehagen 
Skolens internreglement
 • NB! Skolen er godkjent etter opplæringsloven §2-12, men denne godkjenningen gir pr. i dag ikke våre elever i grunnskolen rett til oppfølging av PPTjenesten (jf. kapittel 5) eller gratis skoleskyss (jf. kapittel 7).
 • Ved å klikke videre på den neste lenken bekrefter du at du har gjort deg kjent med alle punktene og dokumentene ovenfor og aksepterer betingelsene.
Sekretariat

ecole@lfo.no | (+47) 22 92 51 24

Barne- og ungdomsskolen, VGS

Innmelding før 1. mars for skolestart ultimo august i inneværende år

 • Opptakskriterier:
 1. Barneskolen fra (5 til 11 år), ungdomsskolen og VGS (fra 12 til 18 år) er åpne for alle motiverte elever som har et tilstrekkelig faglig nivå til å følge undervisningen på fransk. Hvis eleven ikke behersker fransk, vil en særskilt oppfølging bli satt på plass.
 2. Dersom antall søknader til skolen overskrider antall ledige plasser, vil det bli opprettet en venteliste. Søknadene vil bli evaluert i henhold til skolens egne kriterier.
 • Vennligst noter at:
 1. Opptak ved Den franske skolen betinger at man aksepterer skolens internreglement og at skolepengene blir innbetalt til rett tid,
 2. Skolen er godkjent etter opplæringsloven §2-12, men denne godkjenningen gir pr. i dag ikke våre elever i grunnskolen rett til oppfølging av PPTjenesten (jf. kapittel 5) eller gratis skoleskyss (jf. kapittel 7).
 • Skolepenger:
 1. Se under temaet Innmelding -> Betalingsreglement