EDUKA

OPPMØTETIDSPUNKTER PÅ GULT NIVÅ

Vi håper at barna deres har hatt en fin skolestart hos oss i dag.

I tillegg til den informasjonen som er blitt gitt direkte av lærerne i dag, sender vi dere en oppsummering av oppmøtetidspunktene på gult nivå.

BARNEHAGEN

Timer fra mandag 31. august

Klasse

Start

Skoledagens slutt

Garderie slutter

Inn- og utgang

MAT1

8:15: 1. gruppe

8:30: 2. gruppe

14:45

(14:30 fredager)

16:25: 1. gruppe

16:40: 2. gruppe

Porten i barnehagen

MAT2

MAT3

MAT4

MAT5

MAT6

Foreldrene skal vente sammen med barna sine ved skiltet til den aktuelle klassen. Vi takker dere på forhånd for å holde avstand og å ta hensyn til naboene til skolen.

Vi ber foreldrene vennligst å forlate områdene rundt skolen så raskt som mulig etter at barna er levert.

Foreldremøter vil finne sted neste uke. Dere vil få en e-post fra lærerne med informasjon om dette.

BARNESKOLEN

Klasse

Skolestart

Skoledagens slutt

SFO slutter

Inn- og utgang

CPa

8:20

14:35 (14:20 fredager)

16:45

Skovveien

CPb

8:30

14:45 (14:30 fredager)

16:55

Skovveien

CPc

8:40

14:55 (14:40 fredager)

17:05

Skovveien

CE1a

8:40

14:55 (14:40 fredager)

17:05

Oscars gate

CE1b

8:20

14:35 (14:20 fredager)

16:45

Oscars gate

CE1c

8:40

14:55 (14:40 fredager)

17:05

Oscars gate

CE2a

8:20

14:35 (14:20 fredager)

16:45

Skovveien

CE2b

8:30

14:45 (14:30 fredager)

16:55

Oscars gate

CE2c

8:20

14:35 (14:20 fredager)

16:45

Oscars gate

CM1a

8:40

14:55 (14:40 fredager)

17:05

Oscars gate

CM1b

8:30

14:45 (14:30 fredager)

16:55

Skovveien

CM2a

8:30

14:45 (14:30 fredager)

16:55

Oscars gate

CM2b

8:30

14:45 (14:30 fredager)

16:55

Oscars gate

 

Foreldrene skal vente sammen med barna sine ved skiltet til den aktuelle klassen. Vi takker dere på forhånd for å holde avstand og å ta hensyn til naboene til skolen.

Vi ber foreldrene vennligst å forlate områdene rundt skolen så raskt som mulig etter at barna er levert.

Foreldremøter vil finne sted neste uke. Dere vil få en e-post fra lærerne med informasjon om dette.

Søsken: dersom søsken begynner til forskjellig tider, kan du levere dem samtidig som det første barnet. Hvis et av barna går i barnehagen, skal man først levere barnet i barnehagen og så følge barnet som går på barneskolen til den porten barnet skal til og gi beskjed om at det gjelder søsken.

Etudes/SFO: normalt skal elevene være på SFO helt til SFO slutter og skoleassistenten følger så gruppen til porten. Imidlertid kan de elevene som har tillatelse til å gå hjem selv forlate SFO på det tidspunktet foreldrene har skrevet inn i meldingsboken. De skal forlate skolen via porten som har kode og de må forsikre seg om at porten er ordentlig lukket.

NB! Av sikkerhetsmessige årsaker og av sanitære hensyn skal foreldrene forlate området rundt skolen så raskt som mulig etter at de har levert barna sine.

UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE

Elevene skal møte opp ved porten i Oscars Gate I HENHOLD TIL SINE RESPEKTIVE TIMEPLANER.

Elevene som begynner klokken 8:30 vil bli tatt imot mellom klokken 8:15 og 8:25 og skal gå direkte opp i klasserommet sitt. Elevskapene er tilgjengelige om morgenen før timen begynner klokken 8:30.

Elevene må forlate skolen etter siste time.

De valgfrie pedagogiske aktivitetene (ateliers), leksehjelp og norskundervisning for nybegynnere og mellomnivå starter ikke opp før den 7. september. Hele klassen følger den vanlige norskundervisningen frem til denne datoen.