EDUKA

Foreldresamarbeid og samkjøring

Skolens telefonkatalog

Med mer enn 600 elever fra 50 ulike nasjonaliteter, danner familiene ved skolen et eget dynamisk fellesskap hvor gjensidig hjelp et en viktig verdi.

Den franske skolen blir ofte sett på som et hjem langt hjemmefra. Vi søker å fremme samarbeid som ikke bare bidrar til deltakelse i skolehverdagen, men også når det gjelder å ta imot nye familier og integrering av disse.

Vi har derfor laget en liste over kontaktinformasjon til familiene ved skolen. Den ligger til tilgjengelig for konsultasjon på rektors sekretariat. På den måten kan du bli kjent med/få oversikt over ditt barns klassekamerater og se om noen bor i ditt nærområde for eventuelt å hjelpe hverandre med barnevakt, samkjøring, følgegrupper osv