EDUKA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Som det ble nevnt under den ordinære generalforsamlingen av 27. mai 2019, oppsto det et uforutsett problem som medførte at avstemningen over godkjenningen av årsregnskapet for 2018 ikke lot seg gjennomføre da alle nødvendige dokumenter ikke var klare og dermed ikke kunne ha blitt sendt ut til alle.

Norsk lovgivning krever at de godkjente dokumentene sendes til Brønnøysundregistrene før den 31. juli.

Vi kaller derfor inn til en ekstraordinær generalforsamling for ALFO (foreningen for Den franske skolen i Oslo):

  • TORSDAG 27. juni 2019, klokken 17.00 i gymsalen i ungdomsskolebygget

Dagsorden til møtet er godkjenningen av årsregnskapet for 2018.

Denne datoen er selvsagt ikke praktisk for noen av oss pga. ferien, men vi har ikke noe valg fordi dersom man ikke overholder fristen risikerer vi bøter og negativ oppmerksomhet fra myndighetene, noe vi ønsker å unngå.

Vi gjør oppmerksom på at det er nødvendig med 50 medlemmer av ALFO for at den første ekstraordinære generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

I motsatt fall vil det bli innkalt til en ny generalforsamling hvor det ikke vil være nødvendig med 50 stemmeberettigede.

Vi er klar over at mange av dere allerde vil ha påbegynt ferie ogoppfordrer dere derfor til å gi fullmakt til et annet medlem av ALFO som vil være til stede den 27. juni eller sende fullmakten pr. e-post til secretariat@lfo.no.

Antall fullmakter er begrenset til maksimum to pr. stemmegiver.

Hver forelder har rett til å være til stede, til å stemme og til å ha med seg to fullmakter.

Fullmaktsskjemaet samt årsregnskapet sendes som vedlegg.

 

ARKIV