Rektor informerer – August 2019

Kjære foreldre,


Det er med glede og entusiasme at vi forbereder oss på å ta imot barna deres på best mulig måte for skolestart 2019.Vi tar i år imot over 650 elever, en rekord for skolen, og vi takker dere for tilliten.

Dere vil få anledning til, under ulike velkomstmøter med ledelsen og lærerne, å oppdage hvordan skolen fungerer, hva som er nytt ved skolestart, og ta del i all viktig informasjon vedrørende deres barns skolegang.Jeg takker mine team og foreldrene som sammen bidrar til kvaliteten ved denne skolestarten.

Jeg ønsker dere alle en utmerket skolestart! 

Audrey Keller

Rektor