EDUKA

Ungdomsskolen og videregående

Pensumet ved Den franske skolen bygger på det beste fra de franske og norske undervisningsmetodene og læreplanene i et stimulerende miljø med vekt på trivsel.

Skolen følger de offisielle franske læreplanene som er anerkjente verden over.

Vi legger vekt på at elevene våre skal lykkes

Våre faglige krav bygger på individuelle relasjoner med lærerne som arbeider for å sikre at den enkelte elev lykkes. Etter endt skolegang står elevene klare til å møte morgendagens samfunn. En karriereveileder hjelper elevene i valg av høyere studier. 


Elevene ved Den franske skolen fortsetter sine studier ved de beste universitetene i Frankrike, Norge og ellers i verden.

Språkundervisning

Det å kunne beherske flere språk og å ha kunnskap om ulike kulturer er selve kjernen i vårt pedagogiske prosjekt. Det flerkulturelle miljøet barna oppholder seg i til daglig styrker språklæringen. 


Undervisningen foregår på fransk i tillegg til av vi tilbyr et egent opplæringsprogram for elever som ikke er fransktalende.

Et bredt utvalg av aktiviteter

Både gjennom skoledagen, i aktivitetsskolen og på klasseturer tilbyr skolen et bredt utvalg av fysiske, sportslige og formingsaktiviteter som styrker elevenes fellesskap og fremmer utviklingen deres. 


Fra og med ungdomstrinnet tilbyr vi et variert kurstilbud: fotokurs, forberedende kurs til Cambridge-sertifikat, kurs i norsk litteratur, media.