Workshop om digitale medier

Siden november 2020 har CE1B (Cécile Dal Bon) og CE2B (Hélène Chabiron) jobbet sammen med Christophe Laÿs med et webradio-prosjekt under tittelen Jorden rundt (Tour du Monde).

Målet har vært å lære å uttrykke seg og eksperimentere med digitale verktøy på en kreativ måte. Webradioen gir en god mulighet til å utvikle både muntlige og skriftlige ferdigheter, lære å debattere, søke på internett, lage multimedia-fremstillinger, lære å lage lydspor og videoer osv.

Hver elev laget sin egen selvstendige digitale fil som de kan dele og utvikle sammen med foreldrene sine hjemme!

Prosjektet avsluttes i mai og vi håper den vil føre til andre slike prosjekter.

Christophe Laÿs