EDUKA

Kjære kollegaer, foreldre, elever,

Desember måned har igjen vært rik på begivenheter og tilstelninger ved Den franske skolen i Oslo.

Jeg retter en takk til alle som har deltatt i organiseringer av julefesten og da spesielt til Festkomiteen, samt til elever og ansatte som viste oss sine talenter denne kvelden.

I desember har vi også hatt utflukter, frokoster, aktiviteter og foreldresamtaler. Alt dette har bidratt til å samle skolesamfunnet vårt.

Vår ambisjon er å gjøre skolen til et trygt og trivelig sted, hvor gjensidig respekt, tillitt og det å bry seg om andre i hverdagen er en naturlig del av hverdagen.

Gå gjerne inn på skolens hjemmeside for å bli kjent med skolens nye strategiplan som ble vedtatt i skolerådet (Conseil d’établissement) den 19. november og som skisserer retningslinjene for våre pedagogiske ambisjoner som er i tråd med både Den franske skolen i Oslos strategi og AEFEs prioriteringer.

Blant det som er nytt for dette skoleåret har vi fått på plass et samarbeidsteam bestående av skolens trivselskoordinator, helsesykepleier, logoped og karriererådgiver. På den måten får elevene en tett oppfølging gjennom skoleløpet.

Dette nyskapende teamet er blitt valgt ut til å delta på et innovasjonsforum i regi av AEFE Europa-avdeling i januar 2020.

Vi takker også skolens styre (Conseil de gestion) som har satt på plass en sosial og solidarisk støtteordning som gjør det mulig å ta et stort skritt mot vårt mål på veien mot en inkluderende skole.

Undervisningstilbudet er også under utvikling, spesielt for å tilpasse det til ambisjonene som ligger i den nye reformen av videregående, men også når det gjelder igangsettingen av informatikk-prosjektet som snart vil gi elevene tilgang til digitale ressurser og verktøy.

Vi har i tillegg et prosjekt som gjelder styrking av sikkerheten ved skolen. En sikkerhetskomité er blitt nedsatt med representanter for de ansatte, elever og foreldre i skolerådet (Conseil d’établissement). Vi kommer tilbake i 2020 for å presentere de forbedringer vi ønsker å sette på plass.

I januar får skolen en administrasjonsdirektør, Eric Demers. Han vil blant annet få som oppgave å følge opp skolens utviklingsprosjekter, spesielt innenfor eiendom i forbindelse med nye lokaler til deler av skolen.

På vegne av alle ansatte ved skolen ønsker jeg dere en riktig god ferie, en gledelig jul og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen,

Audrey KELLER

Rektor