SKOLERÅDET – REPRESENTANTER FOR DETTE SKOLEÅRET


Både foreldre og ansatte gikk til valg den 30. september for å stemme på sine respektive representanter til skolerådet for dette skoleåret. Skolerådet tar opp spørsmål av pedagogisk karakter.

I år hadde vi på foreldrenes side en uvanlig situasjon siden det ble presentert to valglister. Plassene fordeles proporsjonalt og dermed fikk den listen som fikk flest stemmer, Marie Geisslers, to plasser, mens Astrid Guguens Høst liste fikk én plass.

På lærernes side ble følgende innvalgt til skolerådet: Gilles Daram, Isabelle Monceyron, Franck Tabone og Corinne Gérard.

Elevene skal velge sine representanter denne uken. Listen over samtlige medlemmer av skolerådet vil dermed kunne bli publisert før høstferien. Som vanlig vil resultatene bli hengt opp den innvendige oppslagstavlen i skolebygget til ungdomsskolen.

Vi takker alle foreldrene hjerteligst for sin deltakelse i valget og ønsker de nye medlemmene av skolerådet velkommen.